Tìm kiếm: quỹ-hoán-đổi-danh-mục

Một khó khăn lớn của các loại hình quỹ mở hay quỹ ETF nội là việc gọi vốn. Theo quy định, mức tối thiểu để lập quỹ ETF nội là 50 tỷ đồng. Nhưng làm thế nào để nhân con số đó lên mới là một thách thức lớn.
TTCK Việt Nam đã có sự khởi đầu vững chắc trong năm 2014, là một trong những TTCK có mức tăng cao nhất thế giới tính từ đầu năm. Dòng vốn ngoại vẫn tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam sau khi tổng số mã giao dịch cấp cho khách hàng cá nhân và tổ chức nước ngoài đạt kỷ lục trong năm qua.

End of content

Không có tin nào tiếp theo