Tìm kiếm: rủi-ro

DNVN - Để Khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo; chấp nhận rủi ro, độ trễ trong khoa học, dỡ bỏ các rào cản duy ý chí và hành chính hóa hoạt động KH&CN.
Trong năm 2021, mục tiêu hàng đầu cần hướng tới là tập trung khắc phục hậu quả COVID-19, khôi phục tăng trưởng kinh tế, trong đó kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh là điều kiện tiên quyết, mang tính cốt lõi để khôi phục kinh tế và giảm thiểu tổn thất do đại dịch gây ra.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, một loạt chính sách sắp được Bộ Xây dựng trình Chính phủ sẽ tạo điều kiện hình thành nguồn cung lớn dự án nhà ở và sản phẩm nhà ở giá thấp, nhà ở xã hội tại các địa phương.

End of content

Không có tin nào tiếp theo