Tìm kiếm: sinh-con

Nếu không xét Lệnh Ý Hoàng Quý phi Ngụy thị về sau được Gia Khánh Đế truy tôn làm Hoàng hậu, thì Thuần Huệ Hoàng Quý phi là vị Hoàng Quý phi duy nhất trong lịch sử nhà Thanh xuất thân người Hán được hưởng lễ sắc phong khi còn sống dù cho xuất thân của bà được xem là thấp hèn nhất trong số phi tần của Càn Long.

End of content

Không có tin nào tiếp theo