Tìm kiếm: tổ-chức-tài-chính

DNVN - Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh lãi suất từ 1/10/2020. Theo đó giảm một loạt lãi suất đối với các dịch vụ tiền gửi, lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo