Tìm kiếm: tổ-tiên-của-loài-người

Các nhà khoa học cho rằng nếu chưa từng kiểm soát được lửa, con người có lẽ đã không bao giờ phát triển được bộ não lớn và những lợi ích đi kèm với nó như hiện tại. Nhưng lần đầu tiên con người khám phá ra cách sử dụng lửa là khi nào.

End of content

Không có tin nào tiếp theo