Tìm kiếm: thép

DNVN - Lý do Tập đoàn Hoa Sen quyết định rút khỏi dự án Cà Ná là do sự chuyển biến của tình hình khách quan không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi tập đoàn xúc tiến đầu tư. Đồng thời, Tập đoàn cũng đã có điều chỉnh chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo hướng mới.
Cơ quan chức năng Thái Lan cho rằng, sau 6 năm áp dụng biện pháp tự vệ, ngành sản xuất nội địa nước này đã được cải thiện, không có bằng chứng về thiệt hại hay đe dọa nghiêm trọng gây ra cho ngành sản xuất nội địa do nhập khẩu tăng, nên không cần thiết phải mở rộng việc thực thi các biện pháp bảo vệ chống lại hàng nhập khẩu.

End of content

Không có tin nào tiếp theo