Tìm kiếm: thiên-thần

DNVN - Những thay đổi gây ra bởi Covid-19 kéo dài hơn chúng ta tưởng, thậm chí tạo nên hệ quả vĩnh viễn với loài người. Bài viết tổng hợp của tác giả Hùng Đặng đã nêu ra những thay đổi lớn nhất, có tính chất dài hạn, tức là tác động lâu dài hơn thời gian đại dịch ở năm khía cạnh: Virus, con người, kinh tế, xã hội, chính trị.

End of content

Không có tin nào tiếp theo