Tìm kiếm: triệu-vân

Gia Cát Lượng luôn được các quân chủ coi trọng, bởi ông không chỉ là một người có tài mà còn có một lòng trung thành tuyệt đối, có thể gánh vác đất nước trên vai và tiến về phía trước, lại không tham lam quyền lực, cũng không quá coi trọng lợi ích của bản thân.
DNVN – Vào thời Tam Quốc, 3 thế lực sở hữu sức ảnh hưởng lớn hơn cả phải kể tới Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị. Theo nhận định của các sử gia, nếu so sánh giữa 3 tập đoàn chính trị thì nhà Thục Hán có tiếng tăm tốt hơn cả. Tuy nhiên, đa số các nhân vật cấp cao trong tập đoàn chính trị này lại phải chịu kết cục bi thảm.

End of content

Không có tin nào tiếp theo