Tìm kiếm: vũ-trường

DNVN - Kể từ 0h ngày 18/9, TP Đà Nẵng chỉ còn tiếp tục tạm dừng các hoạt động: bar, pub, massage, karaoke, vũ trường. Tất cả các hoạt động khác (trừ 5 hoạt động vừa nêu) được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.

End of content

Không có tin nào tiếp theo