Tìm kiếm: vận-chuyển-hàng-cấm

DNVN - Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm giá cả thị trường có xu hướng tăng cao. Hiện tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai các giải pháp bình ổn giá thị trường nhằm chủ động kiểm soát hàng trên cơ sở tham gia của các doanh nghiệp trong việc tạo nguồn hàng dự trữ, phân phối các mặt hàng thiết yếu trên thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Sau một năm chính thức đi vào hoạt động (12/10/2018-12/10/2019), mô hình Tổng cục theo ngành dọc từ TƯ đến địa phương đã thể hiện rõ ưu điểm, tạo sự chuyển biến tích cực rõ rệt trong công tác điều hành, quản lý, nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra, kiểm soát, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các lực lượng chức năng khác.
DNVN - Thương mại điện tử (TMĐT) là xu hướng tất yếu trong giai đoạn phát triển công nghiệp lần thứ tư của các nước trên thế giới và Việt Nam không thể đứng bên ngoài sự phát triển này. Bộ Tài chính đã và đang dự thảo Đề án quản lý hoạt động TMĐT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

End of content

Không có tin nào tiếp theo