Tìm kiếm: vua

Để có thể sinh tồn trong thế giới tự nhiên hoang dã không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một cá nhân mà phải cần đến sức mạnh của tập thể, của sự đoàn kết, đây là điều đặc biệt quan trọng đối với các loài động vật ăn cỏ, sinh sống theo bầy đàn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo