Tìm kiếm: xe-ôtô-nhập-khẩu

Chỉ trong vòng ít ngày các doanh nghiệp Việt Nam đã liên tiếp bị dính phốt có hình ảnh bản đồ có 'đường chín đoạn' hay còn gọi là 'đường lưỡi bò' của Trung Quốc bị lồng ghép vào hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của mình. Đây là bài học cần rút ra khi các doanh nghiệp Việt có quan hệ làm ăn, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ từ nước ngoài.

End of content

Không có tin nào tiếp theo