Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng: Kiên quyết hủy bỏ chủ trương đầu tư công các dự án chậm triển khai

DNVN - Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP trong trường hợp cần thiết có thể rà soát đưa ra khỏi danh mục đầu tư công và hủy bỏ chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm triển khai, chậm hoàn thành hoặc không hiệu quả.

Đà Nẵng: Học sinh nghỉ học, công an sẵn sàng huy động 100% quân số ứng phó mưa lũ / Đà Nẵng: Mở niêm phong bộ sưu tập tranh của danh họa Lê Bá Đảng do trí thức Việt kiều hiến tặng

Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, mặc dù rất nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP lũy kế đến hết tháng 10/2023 ước mới gần 3.600 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch giao và chưa bằng 50% mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2023.

giải ngân vốn đầu tư công của TP lũy kế đến hết tháng 10/2023 ước mới gần 3.600 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch giao và chưa bằng 50% mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2023.

Giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng lũy kế đến hết tháng 10 mới đạt 45,1% kế hoạch giao và chưa bằng 50% mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2023.

Trước tình hình này, tại Thông báo về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 10/2023, Thường trực HĐND TP yêu cầu tiếp tục triển khai mạnh mẽ các dự án đã có cam kết tiến độ hoàn thành trong năm 2023. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công bảo đảm tiến độ, đúng cam kết, ưu tiên các dự án có vốn trung ương.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất trách nhiệm của Sở, ngành, địa phương liên quan trong quá trình đôn đốc, theo dõi sát tình hình triển khai dự án, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng hành cùng chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý chặt chẽ, đánh giá hiệu quả sau đầu tư công, tránh trường hợp chậm đưa vào khai thác, sử dụng, gây lãng phí sau đầu tư.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận tại Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công từ đầu năm 2023; các kết luận giám sát chuyên đề của HĐND TP, Thường trực HĐND TP; nhất là Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của HĐND TP.

Trong trường hợp cần thiết có thể rà soát đưa ra khỏi danh mục đầu tư công và hủy bỏ chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm triển khai, chậm hoàn thành hoặc không hiệu quả. Rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện, chưa thực hiện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo rà soát quy định về thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, tránh gây cản trở và ảnh hưởng đến thời gian thực hiện thủ tục đầu tư so với quy định hiện nay.

Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND TP Đà Nẵng theo hướng cụ thể hóa, rút ngắn quy trình, quy định về trách nhiệm, nội dung, thời gian xử lý công việc của các sở, UBND các quận, huyện trong từng khâu công việc, từng bước thủ tục đầu tư dự án; tăng cường hơn nữa phân cấp, ủy quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Về việc triển khai Thông tư 61/2022/TT-BTC (ngày 5/10/2022) của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, có giải pháp phù hợp đối với các đơn vị, bộ phận, cá nhân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo hướng thúc đẩy, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ giải tỏa đền bù không gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm