Tin tức

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Sáng 13/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra tại Hà Nội.

Khánh Hòa thiếu hàng trăm giáo viên đầu năm học 2019-2020 / TP.HCM thanh toán học phí, viện phí qua tài khoản

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội

Sáng 13/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương, địa phương cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho trên 63.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam… tham dự Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019), Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm nêu rõ: Trong nhiệm kỳ, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội được triển khai thường xuyên, sâu rộng, có chất lượng, hiệu quả. Đại diện Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia vào ban soạn thảo, tổ biên tập 29 dự án luật, pháp lệnh, nghị định và nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tố cáo…

Đại biểu tham dự Đại hội

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được các cấp Hội chủ động triển khai thường xuyên, hiệu quả. Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rõ nét. Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội… Đặc biệt, trong giai đoạn 2014 – 2019, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp có uy tín trong cộng đồng luật gia quốc tế để triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động là “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” để làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những cố gắng và thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua. Những thành tích của Hội đã đóng góp vào kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết. Đảng, Nhà nước đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Để góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cần bám sát và nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội. Là tổ chức của những người làm công tác pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, đặc điểm của Hội là các hội viên làm công tác pháp luật, từ xây dựng pháp luật đến thực thi và bảo vệ pháp luật. Mỗi hội viên, mỗi tổ chức Hội phải tham gia tích cực vào quá trình xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật trong xã hội để đất nước ta là đất nước tôn trọng luật pháp, pháp luật là tối thượng. Những tổ chức hội, hội viên, nhất là ở các cơ quan chức năng trực tiếp tham gia công tác bảo vệ pháp luật (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thanh tra…) phải thực sự "trung thực, khách quan, liêm chính, chí công, vô tư, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, công lý, quyền con người, quyền công dân, xây dựng uy tín nghề nghiệp, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin pháp luật". Hội viên của Hội ở những nơi này phải là những tấm gương liêm chính, làm nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội; tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên nhất là hội viên trẻ. Hội cũng cần chủ động tổ chức các hoạt động để phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của hội viên trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, giám sát, phản biện xã hội và hòa giải ở cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế, Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN, Hiệp hội Luật gia châu Á – Thái Bình Dương…; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó, giới thiệu đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước, ý thức tuân thủ pháp luật quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế, vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam.

Theo Phan Phương/TTXVN
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm

 
 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 76/GP-BTTTT cấp ngày 26/02/2014
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Bích Hường
Tổng Thư ký toà soạn: Đỗ Lê Tảo
Địa chỉ: A125, 37 Hùng Vương, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Email: bbt.doanhnghiepvn@gmail.com

Bảng giá quảng cáo
Hotline: 0912.480.246 - 024.33505280
Doanh nghiệp Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cấm sao chép, trích dẫn dưới mọi hình thức trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp Việt Nam.
Thiết kế bởi TRASCO.JSC