Tin tức - Sự kiện

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V được tổ chức vào tháng 11

DNVN - Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V, với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch”.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 / Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Theo tin từ T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2022. Diễn đàn nhằm củng cố và nâng cao vai trò của mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; tăng cường kết nối, hợp tác giao lưu giữa thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, diễn đàn để cộng đồng trí thức trẻ trong và ngoài nước thảo luận, đề xuất các cơ chế, chính sách, các sáng kiến, giải pháp, đóng góp vào công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước nhanh, bền vững; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, cụ thể của lực lượng trí thức trẻ góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 -

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021.

Diễn đàn có sự tham dự của 200 đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước. Tại diễn đàn lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận xoay quanh 4 nhóm chủ đề. Trong đó, nhóm 1 đề xuất mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Các đại biểu thảo luận các giải pháp hoàn thiện và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số tại Việt Nam; tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, vùng và địa phương.

Nhóm 2 là quy hoạch và giải pháp sử dụng hiệu quả, đồng bộ các quy hoạch địa phương, vùng, quốc gia.

Các đại biểu thảo luận các giải pháp liên quan đến hạ tầng giao thông, năng lượng; hạ tầng công nghệ số, dữ liệu; hạ tầng đô thị, đô thị thông minh; hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển, hành lang kinh tế ven biển và các giải pháp phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Nhóm 3 là phát huy vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Nội dung thảo luận về các giải pháp bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, vùng và quốc gia; phục hồi và phát triển du lịch; áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hóa.

Nhóm 4 bàn về việc nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, gắn với đổi mới hệ thống y tế: giải pháp hoàn thiện mạng lưới cơ sở y tế các cấp, nâng cao chất lượng cán bộ y tế cấp cơ sở, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ giúp khám, chữa bệnh, tầm soát bệnh sớm; cơ chế, chính sách, chiến lược đầu tư toàn diện, đồng bộ hệ thống y tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ tham gia các hội thảo nhánh liên quan đến các nhóm chủ đề nêu trên bằng hình thức trực tuyến từ tháng 9 - 10/2022.

Các đại biểu đăng ký tham dự diễn đàn gửi thông tin cá nhân, đề tài nghiên cứu, các sản phẩm, ấn phẩm có liên quan về diễn đàn tại website: http://trithuctrevietnam.vn từ ngày 1/9 - 1/10/2022 hoặc gửi công văn giới thiệu về T.Ư Đoàn qua Ban Đoàn kết và tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, địa chỉ: 64 Bà Triệu, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Nam Long
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm