Tin tức - Sự kiện

Năm 2023: Bến Tre đề ra phương châm "đồng khởi mới" phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,3%

DNVN - Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy Bến Tre đã đưa ra. Tuy nhiên, Tỉnh ủy đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện đạt một số kết quả rất đáng ghi nhận, tạo sự phấn khởi trong toàn xã hội.

10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2022 / Tổng công ty Phát điện 2 kỳ vọng trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

Ông Lê Đức Thọ - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre cho biết: Trong năm 2022, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, trên nhiều lĩnh vực về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức thọ đề ra phương châm “Đồng khởi mới” chủ đề hành động cho năm 2023 đó là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo và phát triển”.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức thọ đề ra phương châm “Đồng khởi mới” chủ đề hành động cho năm 2023 đó là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo và phát triển”.

Bước vào năm 2023, với đà phát triển và đang tạo lập được, cần phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao độ và quyết liệt hơn nữa để tập trung thực hiện có kết quả các công việc mà tỉnh đã đặt ra ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, mong muốn và đề nghị từng cấp, từng ngành phải nắm rõ được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương để chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, phải xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, do đó cần phải tập trung các giải pháp để thực hiện bằng được các mục tiêu tăng trưởng về phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách Nhà nước, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... theo hướng tối ưu nhất để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, phải nỗ lực để có được kết quả rõ nét hơn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, đổi mới về tác phong, phong cách lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ cần phải đẩy nhanh tiến độ và thực hiện nhanh, hiệu quả hơn các công trình, dự án trọng điểm đã đặt ra. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác, thu hút các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của địa phương.

Bến Tre: Thực hiện nhiệm vụ, phát triển trọng tâm tinh thần động lực từ phong trào “Đồng khởi mới” năm 2023

Bến Tre thực hiện nhiệm vụ, phát triển trọng tâm tinh thần động lực từ phong trào “Đồng khởi mới" trong năm 2023.

Theo Bí thư tỉnh ủy, để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển tỉnh mạnh mẽ, Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã đề ra phương châm “Đồng khởi mới” với chủ đề hành động cho năm 2023 đó là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo và Phát triển". Trên cơ sở như vậy và những yêu cầu của phát triển của địa phương, phù hợp với chiến lược, với các nội dung và mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, tỉnh cũng đã đặt ra 24 mục tiêu cụ thể trong phát triển tỉnh năm 2023. Đặt ra các nhiệm vụ giải pháp đó rất trọng tâm và làm thế nào để tập trung thực hiện có kết quả, tập trung vào triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để bảo đảm có hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động và triển khai có kết quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới" ở tất các các cấp, các ngành và các địa phương trong toàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn về tổ chức bộ máy, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có kết quả và mục tiêu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc, đáp ứng được sự đổi mới và sự phát triển của tỉnh.

Qua đó, cần phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và làm sao để phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh trong năm 2023 tối thiểu là 9,3%. Đi đôi với việc thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế tích hợp, kinh tế tập thể, phát triển chuỗi giá trị… để thúc đẩy sự phát triển một cách toàn diện và phát triển có hiệu quả cao.

Chú trọng thúc đẩy đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, trước hết là hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa và tiến tới chúng ta phát triển đồng bộ hệ thống hàng hải, để phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo sự liên kết vùng, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng thuận tiện cho sự phát triển của địa phương. Đồng thời, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột, gồm xây dựng chính quyền số, xây dựng nền kinh tế số, xây dựng xã hội số.

Đẩy nhanh phát triển toàn diện về văn hóa, y tế, giáo dục, tạo việc làm và bảo đảm công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân cũng như môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, cho các doanh nghiệp. Phát triển mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại để phục vụ và đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

“Với mục tiêu phát triển của tỉnh năm 2023 là rất lớn, rất toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khai thác tối đa thời cơ và cơ hội phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm và nỗ lực cao nhất để phấn đấu thực hiện thành công thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đặt ra”, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh.

Khánh Ngọc
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm