Tin tức

Phú Thọ: Nội dung tố cáo nặc danh Trung tâm Y tế Thanh Thủy đã được làm rõ

DNVN - Một trung tâm y tế có uy tín về chất lượng khám chữa bệnh, có quy mô phát triển lên một bệnh viện hạng 1 trong thời gian tới của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ, đang có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu khi phải chịu đựng áp lực từ những lá đơn tố cáo sai phạm có dấu hiệu bịa đặt, vu khống.

Sở Y tế Phú Thọ: Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đúng quy định / Mong báo chí đừng “đánh hội đồng” doanh nghiệp

Thời gian gần đây đơn thư tố cáo nặc danh được gửi đến nhiều nơi, trong đó có một số báo chí đã đưa nội dung tố cáo ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy tỉnh Phú Thọ (TTYT). Nội dung tố cáo nặc danh cho rằng ông Sơn được Sở Y tế Phú Thọ bổ nhiệm khi chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị (thực tế là ông được bổ nhiệm trong thời gian đang đi học Trung cấp lý luận chính trị) và một số nội dung liên quan đến công tác xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện.

Những thông tin này hiện nay đang được dư luận đặc biệt quan tâm, để làm rõ hơn những nội dung tố cáo nhóm phóng viên đã vào cuộc xác minh.

Bổ nhiệm đúng quy định vẫn bị tố cáo nặc danh

Về vấn đề bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy, phóng viên đã làm việc với ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Tổ chức Sở Y tế tỉnh Phú Thọ liên quan đến quy trình bổ nhiệm ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Long An (Giám đốc và Phó Giám đốc) Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, ông Minh cho biết: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ có nhận được phản ánh việc một số cơ quan báo chí đưa tin có công dân tố cáo việc bổ nhiệm ông Lê Đình Thanh Sơn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và ông Nguyễn Long An giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định (cụ thể là chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị) và một số nội dung khác.

Ông Nguyễn Văn Minh cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp bổ nhiệm hai lãnh đạo TTYT huyện Thanh Thủy như sau: Ông Lê Đình Thanh Sơn, sinh ngày 17/10/1981 được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy từ ngày 01/10/2016. Tại thời điểm bổ nhiệm ông Sơn 35 tuổi và đang theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị (có Quyết định cử đi học, Giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo trong hồ sơ bổ nhiệm). Đến thời điểm 01/6/2017, ông Sơn đã được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông Nguyễn Long An, sinh ngày 05/9/1987 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy từ ngày 01/01/2020. Tại thời điểm bổ nhiệm ông Nguyễn Long An 33 tuổi và đang theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị (có Quyết định cử đi học, Giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo trong hồ sơ bổ nhiệm).

Ông Minh cũng nêu rõ, theo yêu cầu tiêu chuẩn lý luận chính trị được quy định tại Quy định số 08-QĐi/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện; giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện và cán bộ chủ cốt cấp xã có quy định: " Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (không áp dụng đối với cán bộ được tuyển dụng theo chế độ thu hút của tỉnh, cán bộ khoa học trẻ; song chậm nhất sau 3 năm bổ nhiệm phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị)". Ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Long An đều có trình độ Thạc sĩ Y học và có tuổi đời dưới 35 tuổi tại thời điểm bổ nhiệm, là những cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, có triển vọng phát triển cần được đào tạo, bồi dưỡng. Quy trình, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm được Sở Y tế thực hiện theo đúng quy định.

Đặc biệt, theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có quy định: theo điểm a khoản 1 của Chỉ thị 28 nêu rõ;

a) Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định;

b) Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bổi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khu được bổ nhiệm lại".

“Về quy trình bổ nhiệm ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Long An có thể khẳng định hoàn toàn đúng quy định. Nội dung tố cáo trong đơn thư nặc danh là sai sự thật”, ông Nguyễn Văn Minh khẳng định.

Cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy khang trang, hiện đại.

Cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy khang trang, hiện đại sau khi thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư.

Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế luôn được giám sát chặt chẽ

Vào ngày 02/10/2019 Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ có ban hành thông báo số 39/TB -VHXH kết quả giám sát tình hình thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Trong thông báo có nêu việc giám sát kết quả thực hiện hoạt động xã hội hóa trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đên nay tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo Thông báo này, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu thiết thực. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự ủy quyền cho ngành y tế để phê duyệt đầu tư và tự chịu trách nhiệm; từ năm 2015 đến nay, hoạt động xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo và đạt được kết quả tích cực. Hoạt động xã hội y tế đã góp phần huy động nguồn lực xây dựng, cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh khang trang, sạch sẽ; trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ khám chữa bệnh nhanh và hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thông qua hoạt động xã hội y tế đã huy động nguồn lực từ xã hội cho ngành y tế, góp phần tăng nhanh số nhân lực trong ngành y tế, nhất là trong bối cảnh tinh giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, qua đó đã giảm tải gánh nặng chi phí từ ngân sách.

Nhờ hoạt động xã hội hóa y tế đã tạo điều kiện người dân có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi tốt hơn khi khám chữa bệnh, giúp cho người dân được tiếp cận với một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến thuyên giảm; lưu lượng bện nhân bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở tăng. Tình trạng quá tải, phải nằm giường ghép bệnh tại các bệnh viện được giải quyết bước đầu, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đời sống cán bộ, nhân viên y tế được nâng lên, thu nhập tăng thêm của đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, viên chức, người lao động được cải thiện, phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ nhân viên y tế được nâng lên.

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã giám sát trên địa bàn tỉnh từ 2015 đến nay và có thông báo chi tiết kết quả giám sát đối với TTYT Thanh Thủy như sau: Quy mô 400 giường bệnh, trong đó có 300 giường bệnh xã hội hóa, với 259 cán bộ, viên chức, người lao động. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, trung tâm đã thu hút các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, máy móc thiết bị hiện đại, đào tạo được đội ngũ chuyên môn để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương. Trung tâm đầu tư xây dựng tòa nhà điều trị 7 tầng được đưa vào sử dụng đầu năm 2019, trị giá 96,8 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa theo hình thức liên doanh, liên kết, bên cạnh đó, mua sắm trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa là 33,9 tỷ đồng. Trung tâm đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; mời các chuyên gia trung ương về khám chữa bệnh, phẫu thuật. Số lượt người đến khám, chữa bệnh tăng theo từng năm, từ 38.722 lượt người năm 2018 lên 79.142 lượt người năm 2019. Số bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 8.147 lượt lên 19.417 lượt bệnh nhân năm 2019.

Vậy có thể nói việc xã hội hóa ở TTYT Thanh Thủy hoàn toàn được kiểm tra giám sát thường xuyên không thể có tình trạng trục lợi như một số thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân trong cơ quan. Theo nguồn thông tin riêng của phóng viên hiện nay để đảm bảo theo đúng quy định và thẩm quyền sau khi có thông tin Sở Y tế đã ban hành quyết định kiểm tra tại TTYT Thanh Thủy để đảm bảo khách quan mặc dù đã được Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh mới giám sát vào cuối năm 2019.

Việc xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy được giám sát chặt chẽ.

Việc xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy được giám sát chặt chẽ.


Cảnh giác với đơn thư tố cáo nặc danh, vu khống

Trong bối cảnh bất thường vì đơn thư nặc danh, vu khống tại TTYT Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến công tác hoạt động khám chữa bệnh, rất cần để ổn định dư luận, song vẫn tiếp tục giám sát và theo dõi.

Qua vụ việc ở Phú Thọ, có thể thấy cùng với việc tổ chức xử lý kỷ luật nghiêm khi phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đại hội Đảng các cấp đã diễn ra để vu khống, bôi nhọ, tố cáo sai sự thật; kiên quyết loại bỏ những cán bộ, đảng viên tiếp tay cho các đơn thư này ra khỏi cấp ủy, bộ máy chính quyền các cấp.

Cứ mỗi lần chuẩn bị đại hội hoặc bầu cử các cấp thì lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) có nội dung liên quan đến công tác lựa chọn nhân sự lại tăng mạnh; có cả chính danh và nặc danh. Gần đây, khi các đơn vị, địa phương chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cũng đã xuất hiện tình trạng này.

Cần phải khẳng định rằng, nội dung tố cáo, ý kiến phản ảnh về những vi phạm, sai phạm là đúng và mang tinh thần xây dựng sẽ giúp tổ chức Đảng và cơ quan chức năng nhìn nhận, đánh giá đúng người, đúng việc, góp phần lựa chọn được những cán bộ có đức, có tài tham gia bộ máy lãnh đạo. Đó là điều nên làm và rất cần thiết.

Tuy nhiên, nếu đơn thư, nội dung tố cáo sai sự thật; cố tình vu khống nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân thì là điều rất đáng nguy hại. Nguy hiểm và đáng lo hơn là trong số các đơn thư tố cáo này lại có bàn tay, sự chống lưng, góp sức của một số cán bộ cơ hội, biến chất, kéo bè kéo phái, đứng sau giật dây, kích động, lợi dụng đại hội hòng làm giảm uy tín, đẩy những cán bộ, đảng viên chân chính, có tài, có đức và tinh thần đấu tranh, phê bình ra khỏi cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo ở các cấp; từ đó, làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng, dễ bề thực hiện việc làm sai trái.

Vì thế, nếu cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp không tỉnh táo, công tâm, khách quan trong quá trình giải quyết đơn thư KNTC trước đại hội thì rất dễ khiến những cán bộ có tâm, có tầm bị loại bởi đơn thư tố cáo sai, với dụng ý xấu.

Đình Tuấn
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo
 
 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 76/GP-BTTTT cấp ngày 26/02/2014
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Bích Hường
Tổng Thư ký toà soạn: Đỗ Lê Tảo
Địa chỉ: A125, 37 Hùng Vương, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Email: bbt.doanhnghiepvn@gmail.com

Bảng giá quảng cáo
Hotline: 0912.480.246 - 024.33505280
Doanh nghiệp Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cấm sao chép, trích dẫn dưới mọi hình thức trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp Việt Nam.
Thiết kế bởi TRASCO.JSC