Văn hóa

Thủ tướng: Văn học nghệ thuật khẳng định vai trò, vị trí qua mỗi chặng đường

Thủ tướng nhắc lại câu nói “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, phải phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa của dân tộc, càng khó khăn thì càng phải đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh.

Mỹ nhân Hàn có loạt bí kíp diện skinny jeans ngày lạnh, chị em có thể học hỏi theo / Con gái Đông Nhi tới công ty bố mẹ countdown Noel sớm, biểu cảm "ngầu đét" chuẩn ái nữ nhà chủ tịch!

Phát biểu tại buổi làm việc với Lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam về tình hình một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước (1945-2035) và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) diễn ra sáng nay (12/12) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng cho biết, cuộc làm việc này nhằm triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết quả Hội nghị văn hóa toàn quốc đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thủ tướng khẳng định, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, song phải phấn đấu vì mục tiêu chung. Các ngành, cơ quan phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ, lắng nghe ý kiến của nhau để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ nhằm phát triển văn học nghệ thuật đúng hướng, đúng tầm, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của nhân dân, vì quốc gia dân tộc, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển văn học nghệ thuật không thể phát triển một mình mà cần hợp tác quốc tế, phải có giao lưu, quảng bá hình ảnh, thể hiện tầm vóc đất nước mình.Thủ tướng nhắc lại câu nói “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” phải phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa của dân tộc, càng khó khănthì càng phải đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh. Thủ tướng cũng trăn trở, thời gian qua tại sao chưa có những tác phẩm đề đời như trước đây?

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền văn học nghệ thuật nước nhà vừa có thêm những cơ hội mới nhưng cũng phải đương đầu với nhiều thách thức mới.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nền văn hóa Việt Nam nói chung và nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nói riêng cũng đã có những bước chuyển mình sâu sắc, mạnh mẽ và khá toàn diện, với những bước thăng trầm đáng ghi nhớ và những bài học bổ ích đáng suy ngẫm. Tuy nhiên, những thành tựu văn học – nghệ thuật đã đạt được trong 35 năm qua chưa tương xứng với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đứng trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã dành cho sự nghiệp văn hóa nói chung, văn học – nghệ thuật nói riêng, sự quan tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Văn học nghệ thuật Để thiết thực đưa tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 33 - NQ / TW vào cuộc sống; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển Văn học nghệ thuật giai đoạn mới tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập Nước, 100 năm thành lập Đảng; Chương trình đầu tư chiều sâu cho phát triển văn học nghệ thuật chất lượng cao chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Nước và 100 năm thành lập Đảng giai đoạn 2022-2025 và 2026 2030; Xây dựng ngân hàng dữ liệu số về tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030; Chương trình xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số về tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam…

Đồng thời, Chủ tịch Liên hiệp Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cũng đề xuất kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trung hạn và những kiến nghị khác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cảm ơn sự chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thể hiện sự thấu hiểu những vấn đề cơ bản nhất của văn học, nghệ thuật và tình hình phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

Ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng cần đặt ra chiến lược cho phát triển văn học thiếu nhi.

Ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng cần đặt ra chiến lược cho phát triển văn học thiếu nhi. Sách văn học thiếu nhihiện nay được dịch ở Việt Nam rất nhiều, có thể nói làđang thống trị thị trường văn họcthiếu nhi Việt Nam.

"Nếu một đứa trẻ lớn lên những cuốn sách văn học của thế giới về thiếu nhi họ cũng tìm cách để gieo vào lòng những đứa trẻ của đất nước họ nhân tính, thẩm mỹ, những giấc mơ đẹp đẽ và trở thành công dân tốt.Đứa trẻ Việt Nam phải trở thành công dân Việt Nam trong nền tảng và tâm hồn văn hóa Việt chứ không phải nền văn hóa của Nhật Bản, Hàn Quốc hay của Na Uy, Mỹ.Trẻ em miền núi và trẻ em miền xuôi có quá ít sách đọc" - ông Nguyễn Quang Thiều nói.

 

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam mong muốn giớivăn nghệ sỹ cũng sẽđồng hành cùng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong mặt trận chống Covid-19,chống đói nghèo để làm sao ghi lại được những tác phẩm có thể đứng mãi cùng với thời gian.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những vấn đề như: xây dựng đội ngũ những người làm văn học, nghệ thuật; quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự nhiệt huyết, tâm huyết, đặc biệt là khát vọng vươn lên, góp phần cùng với quốc gia dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảngđưa đất nước phát triển ngang tầm với truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước trong suốt chặng đường dài vừa qua. Việt Nam tự hào với nền văn học nghệ thuật Việt Nam đã đồng hành cùng với dân tộc hiện tại, sâu sắctoàn diện đường lối của Đảng và xây dựng phát triển đất nước, góp phần làm cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Qua mỗi chặng đường, qua mỗi bước đi, văn học nghệ thuật đều khẳng định vai trò, vị trí và vị thế, hoàn thành sứ mệnh đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt và thực hiện các Nghị quyết và các nhiệm vụ phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 6 giải pháp, 4 nhiệm vụ đột phá mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 vừa qua.

Đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ phát triển cả về số lượng và chất lượng; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng các tài năng văn học nghệ thuật, nhất là tài năng trẻ. Đổi mới mạnh mẽ công tác lý luận phê bình văn hóa, văn học nghệ thuật, bảo đảm thực sự có tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả.

 

Tích cực, chủ động có giải pháp cụ thể để phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm phi văn hóa, vô văn hóa, phản văn hóa và âm mưu “diễn biến hòa bình” thông qua văn hóa, tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị.

Đổi mới công tác sưu tầm, sáng tác có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tạo môi trường, không gian thuận lợi cho hoạt động sáng tác, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, lương tri, phẩm chất, nhân cách con người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Tăng cường ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác sáng tác để có các loại hình, sản phẩm văn học, nghệ thuật đa dạng, để công bố, phổ biến, quảng bá những tác phẩm lan tỏa sâu rộng.

Chú trọng, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện đại, cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của Việt Nam về văn học nghệ thuật; Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa, thu hút, vận động tài trợ cho hoạt động văn học nghệ thuật.

Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng đề án thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Kết luận của Ban Bí thư ngày 20/8/2015, Kết luận ngày 21/8/2017 và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 20/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian các tộc người thiểu số rất ít người có nguy cơ mai một; Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn hai.

 

Có thể bạn quan tâm
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm