Khởi nghiệp ICT

Thừa Thiên Huế: Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

DNVN – Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phát triển nhân lực khoa học và công nghệ vừa đảm bảo tính hài hòa về cơ cấu theo ngành, khu vực, vừa đảm bảo theo hướng tập trung phát triển nhân lực cho các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh, như: CNTT, Công nghệ sinh học, Y dược, Khoa học xã hội và Nhân văn.

Sao Khuê 2020: Giải pháp của Trung tâm IOC Thừa Thiên Huế được vinh danh / Thừa Thiên Huế: Đến năm 2025, kinh tế số chiếm 15% GRDP

Ngày 22/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, phát huy nguồn nhân lực KH&CN sẽ là trụ cột quan trọng để phát triển nền kinh tế thông qua việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, các sáng chế, sáng kiến, tạo ra các sản phẩm KH&CN.

Đặc biệt, trong định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì việc phát huy vai trò nguồn nhân lực KH&CN là rất quan trọng, là một trong những trụ cột thể hiện vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phát triển nguồn nhân lực KH&CN vừa đảm bảo tính hài hòa về cơ cấu theo ngành, khu vực, vừa đảm bảo theo hướng tập trung nhân lực cho các lĩnh vực ưu tiên và phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh, như: CNTT, Công nghệ sinh học, Y dược, Khoa học xã hội và Nhân văn.

phát huy nguồn nhân lực KH&CN sẽ là trụ cột quan trọng để phát triển

Phát huy nguồn nhân lực khoa học và công nghệ sẽ là trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của kế hoạch đề ra là phấn đấu đến năm 2025, trong mỗi lĩnh vực ưu tiên có từ 3-5 chuyên gia hàng đầu ở tầm quốc gia; cán bộ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN đạt 12-15 người trên một vạn dân; có 10.000 lao động trong lĩnh vực CNTT.

Đến năm 2030, trong mỗi lĩnh vực ưu tiên có trên 5 chuyên gia hàng đầu ở tầm quốc gia; cán bộ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN đạt trên 15 người trên một vạn dân.

Ngoài ra, đối với một số nhóm nhân lực KH&CN chủ yếu, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 30% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 2% có trình độ tiến sỹ trong đội ngũ nhân lực KH&CN khối các cơ quan đảng, sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, có ít nhất 35% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 2,5% có trình độ tiến sỹ trong đội ngũ nhân lực KH&CN các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Đội ngũ nhân lực KH&CN các đơn vị sự nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 5%/năm; có ít nhất 50% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 14% có trình độ tiến sỹ. Có ít nhất 55% có trình độ thạc sỹ và có ít nhất 34% có trình độ tiến sỹ trong đội ngũ nhân lực KH&CN Đại học Huế.

 

Để thực hiện hiệu quả định hướng và mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 5 nhiệm vụ cụ thể, gồm: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực KH&CN; Đào tạo nguồn nhân lực; Triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực KH&CN; Tiếp tục hoàn thiện và thực thi thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ nhân lực KH&CN; Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu sáng tạo của trí thức.

Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm