DNVN - Kho cà phê nhân tại Hà Nội không chỉ giúp Simexco Daklak mở rộng phạm vi phục vụ và tăng cường khả năng tiếp cận với các đối tác và khách hàng tại miền Bắc, mà còn thể hiện cam kết bảo đảm cung cấp sản phẩm cà phê chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.