Hỗ trợ doanh nghiệp

Các dự án FDI có thể bị kiểm tra đột xuất

Các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thể bị kiểm tra đột xuất, đó là nội dung chính của Dự thảo thông tư quy định về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án FDI do Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa đưa ra.

Theo đó, căn cứ vào yêu cầu quản lý, tình hình thực tế về những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về FDI có thể tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo từng vụ việc; kiểm tra về việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

 

Dựa trên việc tuân thủ các quy định pháp luật, mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội sẽ phân loại các dự án FDI theo các nhóm A, B, C.

 

Theo KTĐT

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo