DNVN - Tập đoàn Mondelēz International vừa công bố tham gia Lộ trình tiến tới mức lương đủ sống (Living Wage Roadmap) của Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH (The Sustainable Trade Initiative) để giúp nâng cao mức lương sinh hoạt tối thiểu trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khẳng định cam kết tiếp tục trả lương đảm bảo mức sống cho người lao động.