Doanh nghiệp

Cần bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập ban đầu

Đó là quan điểm của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trong cuộc họp bàn về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 88/2014/NQ - HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính sách về hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp chiều 6/6.

Thời gian qua, các chính sách theo Nghị quyết số 88/2014/NQ - HĐND (Nghị quyết 88) đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, tháo gỡ một phần khó khăn về kinh phí hoạt động cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bước đầu khởi nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện cho thấy còn có hạn chế, bất cập đối với những khoản hỗ trợ trực tiếp do mức hỗ trợ không lớn, trong khi phải làm các thủ tục liên quan đến mở mã ngân sách, cung cấp hóa đơn, chứng từ...

Ngoài ra, Nghị quyết số 88 có một số nội dung trùng với Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ đã ban hành ngày 11/3/2018.

Tại Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 88 do Sở KH&ĐT xây dựng đã bỏ nội dung hỗ trợ biển hiệu (tối đa 200.000 đồng) đối với hộ kinh doanh và bỏ nội dung hỗ trợ phần mềm kế toán (2.000.000 đồng), biển hiệu (500.000 đồng), 100% chí phí khắc con dấu doanh nghiệp và hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 15 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Phó giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển trình bày dự thảo, tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 88.

Đặc biệt, bổ sung nội dung hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia (nếu doanh nghiệp có nhu cầu). Riêng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Thảo luận tại cuộc họp, đa số đại biểu nhất trí bỏ hỗ trợ biển hiệu đối với hộ kinh doanh; đề nghị giữ nguyên chính sách hỗ trợ phần mềm kế toán đối với doanh nghiệp, nhưng cần xem xét tăng mức hỗ trợ và có đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện; bổ sung phạm vi đối tượng được thụ hưởng Nghị quyết 88...

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cho rằng, Nghị quyết 88 sửa đổi cần bổ sung về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập ban đầu; tiếp tục hỗ trợ phần mềm kế toán (không quá 5 triệu) và giao cho đơn vị đầu mối thực hiện; nghiên cứu thêm một số chính sách đột phá…

Trên cơ sở thực tiễn, nghiên cứu và góp ý của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị Sở KH&ĐT tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Nghị quyết 88, đồng thời làm báo cáo lồng ghép các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp dựa trên Nghị định 39 của Chính phủ…

Theo Báo Hà Tĩnh

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo