Doanh nghiệp

Chấm dứt việc mua ngân hàng giá 0 đồng

Các thành viên Chính phủ vừa thống nhất với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước là các ngân hàng yếu kém sẽ được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt chứ không dùng hình thức mua lại với giá 0 đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng nay 12/4, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật, thảo luận về  dự thảo Luật Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Một trong những vấn đề được thảo luận tại phiên họp là về biện pháp mua bắt buộc các ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém. Theo NHNN, phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ phần vốn góp, cổ phần cho tổ chức tín dụng được chỉ định hoặc Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước đã mua lại OceanBank với giá 0 đồng.

Đây là biện pháp áp dụng cho tổ chức tín dụng có thực trạng yếu kém nhất, điều kiện, quy trình, thẩm quyền cũng được quy định chặt chẽ nhất. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng không nên quy định về biện pháp này vì có thể vi phạm quyền lợi cổ đông và quyền công dân.

Giải trình vấn đề này, NHNN cho biết, về nguyên tắc, biện pháp chuyển giao bắt buộc là biện pháp cuối cùng để xử lý khi ngân hàng thương mại yếu kém không thể thực hiện được phương án phục hồi, cũng không thể thực hiện được phương án giải thể (do không có khả năng thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ) và không thể thực hiện được phương án phá sản do tác động quá lớn đến an ninh tài chính, nền kinh tế và trật tự, an toàn xã hội.

Qua thảo luận, các ý kiến thành viên Chính phủ thống nhất với đề xuất của NHNN là cần có quy định về biện pháp này.

Như vậy, cùng với các biện pháp xử lý khác đã nêu trong dự án luật, các ý kiến cũng thống nhất từ nay trở đi, sẽ không đặt ra vấn đề NHNN mua lại các ngân hàng với giá 0 đồng. Các ngân hàng yếu kém sẽ được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt mà không dùng hình thức NHNN mua lại với giá 0 đồng, sau đó có các biện pháp tài chính, cuối cùng mới áp dụng biện pháp mua bắt buộc.

Dự thảo cũng nêu, đối với các ngân hàng đã được NHNN mua lại với giá 0 đồng sẽ được xử lý theo các phương án mà dự án luật quy định.

VĂN HUY

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo