Công nghệ 24h

Đắk Nông: Sẽ hình thành 55 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

DNVN – Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu đến năm 2035, sẽ xây dựng 55 vùng đủ điều kiện đạt tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích 28.636 ha, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 60-70% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Đắk Nông: Mời gọi đầu tư vào 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao / Đắk Nông: Năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”

Theo Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, tỉnh này phấn đấu sẽ hình thành 55 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC gắn với các loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh.

Đề án nhằm hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng CNC sản xuất tập trung, ứng dụng CNC trong nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế của vùng bảo đảm đạt năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đắk Nông đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hình thành 55 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2020 sẽ hình thành 3 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC. Ưu tiên các vùng mà sản phẩm đã có các dự án, doanh nghiệp đầu tư hoặc đã sản xuất theo phương thức ứng dụng CNC; giá trị sản xuất nông nghiệp CNC chiếm từ 5-7% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh và ít nhất có 3 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp CNC.

Giai đoạn 2021-2025: Hình thành và phát triển 20 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC, nâng tổng số vùng lên 23 vùng vào năm 2025. Đưa giá trị sản lượng nông nghiệp CNC đến năm 2025 chiếm từ 20-25% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Dự kiến đến năm 2025 có thêm 3-4 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp CNC.

Giai đoạn 2026-2030: Hình thành và phát triển thêm 20 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC, nâng tổng số vùng lên 43 vùng vào năm 2030. Đưa giá trị sản lượng nông nghiệp CNC đến năm 2030 chiếm từ 35-40% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh và ít nhất có 10 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp CNC.

Giai đoạn 2031-2035: Tiếp tục phát triển có hiệu quả 43 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC hiện có, từng bước mở rộng quy mô và đối tượng. Đồng thời hình thành và phát triển thêm 12 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC mới, nâng tổng số vùng nông nghiệp ứng dụng CNC lên 55 vùng vào năm 2035. Đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC chiếm ít nhất 60-70% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

 

Trong đó, hình thành 17 vùng cà phê (diện tích 15.600 ha); 11 vùng hồ tiêu (diện tích 6.420 ha); 2 vùng ngô (diện tích 600 ha); 6 vùng cây ăn quả (diện tích 1.800 ha); 2 vùng nuôi trồng thủy sản cá nước ngọt ao hồ nhỏ (diện tích 450 ha); 1 vùng sản xuất giống thủy sản (diện tích 20 ha); 5 vùng nuôi bò thịt, bò sinh sản (diện tích 2.226 ha); 3 vùng nuôi heo (diện tích 230 ha); 1 vùng nuôi gia cầm (diện tích 60 ha); 3 vùng sản xuất rau (diện tích 630 ha); 1 vùng sản xuất lúa (diện tích 400 ha); 1 vùng đậu tương (diện tích 200 ha) và 2 vùng nuôi cá lồng nước ngọt khoảng 800 lồng ứng dụng CNC.

Tâm An
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm