Hỗ trợ doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông DaiA Bank bất thành

Sáng nay 9/5, tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, DaiA Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội bắt đầu lúc 8h00, tuy nhiên đến tận 9h00, đại hội mới chính thức bắt đầu.
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, ngân hàng đã phát đi 1.517 giấy triệu tập đại hội, đại diện cho 310 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, đến tham dự đại hội sáng nay chỉ có 150 cổ đông, đại diện cho 162,6 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 52,4%. Vì thế, cổ đông tham dự không đủ điều kiện để DaiA Bank tổ chức đại hội theo quy định.
 
Căn cứ theo điều lệ của Ngân hàng và căn cứ theo Điều 102, Luật Doanh nghiệp năm 2005, trong Đại hội đồng cổ đông lần đầu với tỷ lệ cổ đông tham dự ít nhất phải đạt tỷ lệ 65% và lần hai ít nhất là 51%.
 
Đại diện Ban kiểm soát của DaiA Bank cho biết, sự vắng mặt của các cổ đông sáng nay chủ yếu là các cổ đông lớn và không rõ lý do.
 
Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy, các cổ đông vắng mặt trong buổi đại hội của DaiA Bank sáng nay chủ yếu từ nhóm cổ đông lớn đang đàm phán việc sáp nhập DaiA Bank. Nhưng có lẽ đến thời điểm này, cả hai bên chưa đi đến thống nhất nên đã không tham dự Đại hội đồng cổ đông DaiA Bank sáng nay.
 
Tại Đại hội đồng cổ đông DaiA Bank có đại diện của HDBank, cổ đông đang sở hữu gần 5% vốn điều lệ của DaiA Bank, hiện diện.
 
Tuy nhiên, do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ để tiến hành đại hội, nên DaiA Bank phải hoãn lại đến lần sau. Theo thông báo tại Đại hội, DaiA Bank sẽ phải chốt lại danh sách cổ đông do danh sách cổ đông triệu tập cho lần này đã quá 3 tháng, theo dự kiến là sau 29/5.
 
Kết quả kinh doanh năm 2012 của DaiA Bank đạt 245 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế so với chỉ tiêu đưa ra ban đầu là 610 tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói là, tỷ lệ nợ xấu của DaiA Bank tăng lên 4,4% so với mục tiêu kiểm soát đưa ra ban đầu chỉ có 1,5%. Vì thế, DaiA Bank còn để ngõ việc chia tỷ lệ cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.
 
Kế hoạch xây dựng năm nay, DaiA Bank đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 500 tỷ đồng; cổ tức 10% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
 
Còn về vấn đề hợp nhất với HDBank vẫn chưa được HĐQT DaiA Bank lên tiếng, trong khi tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua, HDBank đã xác nhận.
 
Với kết quả bất thành tại Đại hội đồng cổ đông ngày 9/5 cho thấy, hai bên chưa đi đến thỏa thuận đồng nhất, cho dù đã được NHNN chấp thuận về chủ trương hợp nhất với HDBank.
 
 
 
 
Nhật Minh
Theo Đầu tư
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo