Hỗ trợ doanh nghiệp

Vốn điều lệ TKV là 35.000 tỷ đồng

TKV có 5 đơn vị sự nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc công ty mẹ Tập đoàn.

VPBank chuẩn bị bán 33,7 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên, giá 10.000 đồng/cp / Nhân văn như Google: Sẵn sàng trả cho gia đình nhân viên không may qua đời 50% lương trong 10 năm liền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là Công ty mẹ của Tập đoàn các công ty TKV, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành, nghề kinh doanh chính của TKV là khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than; khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản; đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện; sản xuất, mua, bán, dự trữ, sử dụng, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và nitơrat amôn.

Vốn điều lệ của TKV là 35.000 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của TKV gồm có: Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát; bộ máy giúp việc. Hội đồng thành viên của TKV có không quá 7 thành viên, trong đó có một thành viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 5 năm. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ.

TKV có 5 đơn vị sự nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc công ty mẹ Tập đoàn.

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 của TKV công bố mới đây cho thấy, doanh thu tập đoàn ước đạt 65.970 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2017.

Dự kiến, lợi nhuận nửa đầu năm của TKV đạt 2.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 8.519 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch và bằng 115% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo danh sách lao động dự kiến đến ngày 30/6/2018 là 101.750 người, giảm 2.754 người so với đầu năm; tiền lương bình quân đạt 10,31 triệu đồng/người/tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Vneconomy
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo