Doanh nghiệp - Doanh nhân

Sách mạo danh lãnh đạo Bộ Tư pháp đang bị mua bán công khai

DNVN - Một số tổ chức, cá nhân đã liên hệ với nhiều cơ quan trong và ngoài ngành mời mua cuốn “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính”. Đây là sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm chủ biên, đã bị Nhà Xuất bản (NXB) Lao động đình chỉ phát hành.

20 Minute Manager không thể là... sách gối đầu giường nhưng bạn cần phải đọc! / Giới thiệu sách: Con người và Thành tựu thời kỳ đổi mới

“Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” gồm 2 tập do NXB Lao động xuất bản vào tháng 6/2021, là cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm chủ biên, đã bị NXB Lao động đình chỉ phát hành và yêu cầu thu hồi. Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách vẫn tiếp tục được một số đối tượng giả danh lãnh đạo, công chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) liên hệ, bán cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thực tế là Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật không tham gia xây dựng cũng như phát hành cuốn sách này.

Sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ biên vẫn được chào mua công khai.

Vấn đề tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính là nội dung phức tạp, có phạm vi áp dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực và liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương với 215 chức danh, 16 loại cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, trường hợp cuốn sách nêu trên có sai sót về nội dung mà được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo, áp dụng sẽ có thể gây hậu quả tiêu cực.

Bộ Tư pháp xin thông tin và đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan không tham khảo cuốn sách trên trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tuệ Nhi
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo