Hỗ trợ doanh nghiệp

3 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

(DNVN) - Vừa qua, chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Vậy những trường hợp doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán nội bộ?

Hơn 59% doanh nghiệp dự báo kinh doanh sẽ thuận lợi hơn / Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa


Theo Thư viện pháp luật, các doanh nghiệp dưới đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ: Công ty niêm yết; Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.


Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ theo quy định.

Việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.
PV
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm