Hỗ trợ doanh nghiệp

Hồ sơ khai thuế nộp chậm do dịch bệnh sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính

DNVN - Trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND, Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/7/2021 gửi người nộp thuế trên địa bàn TP Hà Nội về việc nộp hồ sơ khai thuế.

Theo công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/7/2021, trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh COVID-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng, Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến nộp chậm hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Nộp chậm hồ sơ khai thuế do dịch bệnh sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nộp chậm hồ sơ khai thuế do dịch bệnh sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thực tế, tại TP Hà Nội, hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục về thuế trên nền tảng online, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nên công tác kê khai nộp thuế cũng bị ảnh hưởng nhiều. Bởi vì, mặc dù nền tảng là online, nhưng việc phải đến trụ sở công ty để lấy chứ kỹ số, cũng như việc tập hợp chứng từ đầu vào, đầu ra để kê khai thuế cũng đòi hỏi người lao động phải di chuyển nhiều.

Qua trao đổi, một số doanh nghiệp cho biết: Việc văn bản hướng dẫn này quy định trong thời gian thực hiện cách ly, việc không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định dẫn đến nộp chậm mà không bị xử phạt hành chính là điều mà doanh nghiệp quan tâm, cảm ơn ngành thuế Hà Nội đã thấu hiểu và có sự chia sẻ.

Ngoài quy định về việc nộp hồ sơ khai thuế, từ tháng 8/2021, chính sách thuế cũng có nhiều nội dung mới về các vấn đề:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Hóa đơn: Xuất hóa đơn GTGT điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp

- Quản lý thuế:

Xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn

Nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND

Triển khai thực hiện thông tư số 10/2021/TT-BTC

- Vấn đề khác:

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá và thẩm định giá

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Thùy Dương
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo