Thị trường

Các giao dịch chứng khoán sẽ được giám sát chặt chẽ?

Bộ Tài chính vừa công bố và lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đề án Quy hoạch điện III được Bộ Công Thương đảm bảo hoàn thiện theo đúng kế hoạch / GDP quý 3/2020 ước tính tăng 2,62%: Mức tăng thấp nhất thập kỷ

giam-sat-giao-dich-tren-thi-tr-5410-9493

Các giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ được giám sát chặt chẽ hơn so với trước đây.

Dự thảo này thay thế cho Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Theo dự thảo, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) có trách nhiệm và quyền giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán. Kịp thời có cảnh báo phù hợp đối với các giao dịch và hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng giám sát.

Cụ thể, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con thực hiện giám sát nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, giao dịch nghi vấn có khả năng vi phạm pháp luật về giao dịch chứng khoán, bao gồm hành vi giao dịch nội gián; hành vi giao dịch thao túng TTCK; hành vi vi phạm khác về giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Nội dung giám sát sẽ tập trung vào các cơ sở dữ liệu giao dịch chứng khoán; các báo cáo, phản ánh thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, nhà đầu tư được công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK; các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến chứng khoán và TTCK…

Đáng chú ý, so với Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017, dự thảo Thông tư lần này có bổ sung thêm nội dung giám sát giao dịch của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, giao dịch chào mua công khai và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

 

Về tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán, theo dự thảo Thông tư, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch đối với các chứng khoán được niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch liên thị trường... để làm cơ sở tiến hành giám sát giao dịch trong ngày và nhiều ngày; đồng thời xây dựng chỉ tiêu báo cáo giám sát áp dụng cho các thành viên giao dịch sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Hệ thống tiêu chí giám sát gồm nội dung và các tham số cụ thể; chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho các thành viên giao dịch cần được rà soát, đánh giá định kỳ. Hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán, chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên giao dịch phải được báo cáo UBCKNN chấp thuận trước khi đưa vào áp dụng.

Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm