Thị trường

Long An lên kế hoạch bảo vệ người dùng thương mại điện tử

DNVN - Tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Long An: Phát hiện 6 xe ô tô tải chở hơn 57 tấn hàng gia dụng, đường cát nghi nhập lậu / Cảnh báo khách hàng khi giao dịch dự án TNR Stars Kiến Tường Long An

Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3 vừa qua, nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thiện chính sách, pháp luật chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). Đề án, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp tự giác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch, mua bán trực tuyến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng được bảo đảm; bảo đảm hoạt động TMĐT minh bạch, lành mạnh, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển TMĐT bền vững tại Việt Nam.

Mo

Long An đặt mục tiêu, 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng.

Cải tiến công nghệ, tiếp cận 100% người dùng TMĐT

Theo UBND tỉnh Long An, kế hoạch hướng đến đến mục tiêu bảo đảm hoạt động TMĐT minh bạch, lành mạnh, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển TMĐT bền vững tại địa phương.

Mục tiêu đề án cũng đặt ra, 100% đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT được đào tạo, trang bị kiến thức về TMĐT, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT lớn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về TMĐT, pháp luật chuyên ngành đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh; 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.

Để đạt mục tiêu như kế hoạch, tỉnh sẻ đẩy mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Phát triển hạ tầng, cải tiến công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu 24/7 chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng để quản lý tập trung, xuyên suốt, đồng bộ phục vụ hiệu quả công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Cụ thể, tham gia rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT. Phổ biến, tuyên truyền hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động TMĐT; chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động TMĐT.

Sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT sau khi Bộ Công Thương (CT) xây dựng hoàn chỉnh; chia sẻ dữ liệu với các lực lượng chức năng liên quan.

Trình cấp có thẩm quyền quyết định phát triển hạ tầng, thiết bị bảo đảm an ninh an toàn thông tin phục vụ hiệu quả công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT. Đồng thời, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt

Để triển khai tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động TMĐT cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan.

Đồng thời, các lực lượng chức năng được phân công tham gia phối hợp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh trường hợp bao che, tiếp tay để các đối tượng lợi dụng hoạt động TMĐT đề kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ…

Theo đó, tỉnh Long An yêu cầu, sở CT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc lợi dụng hoạt động TMĐT để kinh doanh hàng giả; thu thập số liệu thống kê về tình hình ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ CT theo quy định; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch; đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có), những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Long An.

Đầu năm nay, lãnh đạo sở công thương và cục quản lý thị trường ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Long An (Ảnh: Cục QLTT Long An).

Cục quản lý thị trường, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động TMĐT phù hợp với tình hình thực tế về phát triển TMĐT của địa phương; đảm bảo việc triển khai có hiệu quả, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động TMĐT.

Tập trung lực lượng xác minh, kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động TMĐT kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, mặt hàng cấm, hạn chế kinh doanh, hàng lậu có nhu cầu tiêu dùng lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân như rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, quần áo, giầy dép, hàng thời trang xa xỉ,.. và các mặt hàng thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý.

Đối với sở khoa học và công nghệ, cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động TMĐT; kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan từ khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng.

Tham gia kế hoạch này còn có: công an tỉnh; sở thông tin và truyền thông; sở tài chính; ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh; cục thuế; UBND các huyện, thị xã, thành phố… chỉ đạo lực lượng chức năng ở địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các sở, ngành trong công tác đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Đặc biệt, hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phải phối hợp cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị UBMTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về các quy định có liên quan đến hoạt động TMĐT; tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động TMĐT; phản biện xã hội đối với chính.

Viết Hiếu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm