Thị trường

Quy định mới về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

(DNVN) - Căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp theo hồ sơ, trình tự, thủ tục... Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, chấp thuận cho các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 19/10, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 16/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ngoài quy định chung về các trường hợp cần thiết khác, Thông tư bổ sung một số trường hợp cụ thể về an ninh, quốc phòng, dầu khí tại khoản 17, Điều 4, đồng thời các trường hợp được Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ chỉ áp dụng với đối tượng là tổ chức (người cư trú, người không cư trú), không cho phép cá nhân. 

Ngoài ra, Thông tư bổ sung thêm yêu cầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp thành phần hồ sơ được dịch từ tiếng nước ngoài, tổ được được lựa chọn nộp tài liệu đã chứng thực, chữ ký của người dịch theo quy định về chứng thực của pháp luật Việt Nam, hoặc tài liệu có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức.

Đối với hồ sơ là bản sao, tổ chức được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao từ có xác nhận về tổ chức đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trường hợp, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và các giấy tờ bản sao không phải là bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức thì tổ chức phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong 10 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ, NHNN có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 3/12/2015.

VĂN HUY
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo