Hỗ trợ doanh nghiệp

SBT lãi 226 tỷ quý III, lũy kế 9 tháng hoàn thành 71% kế hoạch năm

Từ ngày 18/4, SBT bắt đầu thực hiện mua hơn 83,5 triệu cổ phiếu quỹ với giá không vượt quá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT) vừa công bố ước kết quả kinh doanh lũy kế quý III niên độ 2017 - 2018 khả quan. Theo đó, doanh thu thuần 8.551 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 485 tỷ đồng, lần lượt đạt 87% và 71% kế hoạch năm.

Như vậy trong quý III niên độ, SBT đạt 3.067 tỷ đồng doanh thu thuần và 226 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cũng từ hôm nay (18/4), SBT bắt đầu mua vào 83,5 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng tỷ lệ 15%. Giá mua dự kiến không vượt quá 30.000 đồng/cổ phiếu, tối đa tổng số tiền mua cổ phiếu quỹ không vượt quá 2.506 tỷ đồng.

Mục tiêu đến năm 2020, dự kiến sản lượng tiêu thụ của SBT là 1,1 triệu tấn đường, tăng sản lượng xuất khẩu và phát triển mạnh ở cả thị trường khách hàng tổ chức cũng như kênh phân phối dành cho người tiêu dùng.

Theo Báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), biên lợi nhuận gộp của SBT dự kiến cải thiện qua từng năm tài chính, tăng lên 17% vào năm 2020 và ROE đạt 15% vào năm 2021 do tận dụng sức mạnh cộng hưởng sau sáp nhập. Lợi nhuận trước thuế từ 2018 đến 2022 tăng trưởng với tốc độ 30%/ năm.

Theo Người đồng hành
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo