Tìm kiếm: Đại-hội-đồng-cổ-đông

Tôi dự định góp vốn vào công ty cổ phần. Theo tôi được biết, công ty cổ phần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên?
Sắp tới công ty tôi muốn thay đổi tên công ty cho thuận tiện cho việc phát triển thương hiệu. Nhưng hiện tại tôi chưa nắm rõ được các hồ sơ thủ tục hồ sơ cần những giấy tờ gì?
Sắp tới công ty tôi dự định chuyển địa chỉ trụ sở chính từ quận Bắc Từ Liêm sang quận Hoàn Kiếm. Xin hỏi, để đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính công ty tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

End of content

Không có tin nào tiếp theo