Tìm kiếm: Thủ-tướng

Kết nối cung cầu lao động là câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ thôi "nhức nhối". Bởi thực tế vẫn luôn tồn tại sự lệch pha giữa việc đào tạo trong nhà trường và nhu cầu của thị trường lao động do việc dự báo được đánh giá là vẫn chưa "sát".
Thủ tướng cho rằng chúng ta đã có quá nhiều các văn bản chiến lược phát triển cho các mục tiêu khác nhau trong cùng một thời kỳ. Vì thế, việc thực hiện còn kém hiệu quả, không thể tập trung nguồn lực để thực hiện thật tốt. Các bộ, ngành, các địa phương phải nghiên cứu để chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững là trọng tâm.
DNVN - Đây là chủ đề của Hội nghị Toàn quốc về phát triển bền vững do Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), Ngân hàng Thế giới và các bộ, ngành liên quan tổ chức vào ngày 12/9 tại Hà Nội.
Thủ tướng chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ về Bộ TT&TT. Giao cho Bộ trưởng Bộ TT&TT làm Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.
Sự biến mất của Công chúa Haya khỏi Dubai được truyền thông Anh quốc đưa tin đầu tiên. Được biết, bà rời khỏi Dubai với hai con và mang theo gần 40 triệu USD. Nhưng nguyên nhân sâu xa lại liên quan đến ông chồng Thủ tướng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo