Tìm kiếm: chuyển-đổi

Trường hợp: Một mảnh đất của gia tộc, trong gia tộc có 6 chi cháu chắt. Khi người đứng đầu mất (người sở hữu mảnh đất) không để lại di chúc bằng văn bản cho ai cụ thể. Hiện mảnh đất đang tranh chấp. Vậy các chi trong gia tộc có quyền ủy quyền cho một chi nào đó để sử dụng hay không.
DNVN - Covid-19 xảy ra giống như một chất xúc tác buộc các ngành kinh doanh phải chuyển sang kênh bán hàng online và thương mại điện tử. Đây là một trong những yếu tố sống còn của DN. Nhưng nếu như các DN không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chuyển đổi này từ trước khì sẽ rất khó để thành công trên môi trường online và thương mại điện tử
DNVN - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vừa được phê duyệt hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản cụ thể.

End of content

Không có tin nào tiếp theo