Tìm kiếm: Đường Huyền Tông

Không chỉ có tứ đại mỹ nhân (Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn, Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền) mới khiến vua chúa “say như điếu đổ”, mà nhiều người đẹp sau khi vào chốn hậu cung đã khuynh đảo triều chính và những nhân vật dưới đây là minh chứng cho nhận định kể trên.

End of content

Không có tin nào tiếp theo