Tìm kiếm: Chiến tranh thế giới

Trong 18 tháng, một nhà sinh học người Do Thái đã khôn khéo vượt qua sự giám sát của Đức quốc xã để đưa những liều vắcxin phòng sốt phát ban “dởm” cho những tên lính phát xít ở chiến trường, đồng thời chuyển vắcxin “xịn” cho những người Do Thái sống tại các trại tập trung của Đức quốc xã.

End of content

Không có tin nào tiếp theo