Tìm kiếm: ăn-tất-niên

"Cuộc sống khó khăn và không có điều kiện để chuyển giới nên tôi cứ nghĩ: Thôi thì mình cứ sống trong hình hài con trai này đi. Chứ mình cố sức làm chi, vì tiền nhà với tiền ăn đã là áp lực lắm rồi chứ nghĩ chi đến 1 khoảng tiền rất lớn như thế”, Hoài Sa nghẹn ngào thời điểm khủng hoảng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo