Tìm kiếm: đỉnh-Everest

Bạn hãy tưởng tượng một thế giới nơi những ngọn núi mọc lên rất cao, chúng chọc qua bầu khí quyển và tạo ra một mê cung đá. Có lẽ thế giới đó tồn tại ở đâu đó trong phạm vi xa của vũ trụ. Nhưng trên Trái đất, những ngọn núi không thể phát triển cao hơn nhiều so với núi Everest, nó cao 8.840 mét so với mực nước biển.

End of content

Không có tin nào tiếp theo