Tìm kiếm: đốt-pháo

DNVN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP kiểm sát, giám sát chặt chẽ tình hình, không để xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc lợi dụng bắn pháo hoa để sử dụng chất nổ, chất cháy, đốt pháo, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

End of content

Không có tin nào tiếp theo