Tìm kiếm: đồ-trang-điểm

Các nhà cổ sinh vật học đã xác định những con khủng long thuộc nhóm Oviraptor có thể dùng chiếc đuôi kỳ dị của mình để thu hút các bạn tình vào một cuộc ái ân. Công trình nghiên cứu của họ được công bố trên Tạp chí Acta Paleontologica Polonica và tóm tắt trên Science Now.

End of content

Không có tin nào tiếp theo