Tìm kiếm: động-vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng “Phương án nhân rộng mô hình nuôi thử nghiệm hải sâm ghép với ốc hương thương phẩm trong ao năm 2020” với tổng vốn thực hiện lên tới 1,9 tỷ đồng tại 2 huyện Mộ Đức và Đức Phổ đem lại hiệu quả kinh tế khả quan.

End of content

Không có tin nào tiếp theo