Tìm kiếm: điện-Kiến-Trung

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết sẽ chủ động nghiên cứu, khảo sát tình trạng bảo tồn các di tích Huế, tích cực chống xuống cấp cho hàng loạt di tích, đồng thời thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể...

End of content

Không có tin nào tiếp theo