Tìm kiếm: ảnh-hưởng-của-Covid-19

DNVN - Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên đã chia sẻ kinh nghiệm về việc biến thời gian ngừng việc thành thời gian đào tạo, nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đồng thời kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ các DN đào tạo nguồn nhân lực trong đại dịch Covid-19.
DNVN - Diễn đàn Hợp tác - Liên kết và Phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2020 tại tỉnh Hòa Bình sẽ thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng về hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động nặng nề của đại dịch gây ra.
DNVN - Ngày 4/10/2020, tại TP Hòa Bình sẽ chính thức khai mạc Diễn đàn Hợp tác - Liên kết và Phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2020. Diễn đàn được tổ chức để các doanh nghiệp thảo luận về những khó khăn, rào rản trong việc đưa Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống, liên kết, phát triển, tìm kiếm thị trường.

End of content

Không có tin nào tiếp theo