Tìm kiếm: CSR

DNVN - Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022–2025 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP và Đại học Đông Á (Đà Nẵng) nhằm thúc đẩy, đa dạng hóa hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa nghệ thuật, hợp tác giáo dục; vận động viện trợ phi chính phủ, công tác tình nguyện viên quốc tế...

End of content

Không có tin nào tiếp theo