Tìm kiếm: CSR

DNVN - Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 theo hình thức trực tuyến với việc sử dụng công nghệ ảo của FTA, tạo sự thuận tiện và trải nghiệm ngày càng tốt cho cổ đông tham dự. Đây là đại hội kết thúc năm đầu tiên của giai đoạn chiến lược 5 năm 2022-2026.

End of content

Không có tin nào tiếp theo