Tìm kiếm: Chủ-tịch-VCCI

DNVN - Covid-19 đã gây tác động tiêu cực lên nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung.Theo Chủ tịch VCCI thời điểm hiện tại DN vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy các giải pháp cứu DN và người lao động vẫn là quan trọng nhất.
DNVN - EVFTA là Hiệp định đặt các DN Việt Nam trước nhiều cơ hội cũng như thách thức. Chủ tịch VCCI cho rằng, EVFTA đã tạo ra những kỳ vọng mới cho nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc có thể hiện thực hóa được các kỳ vọng vào EVFTA hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó phụ thuộc vào chính bản thân của DN.
DNVN - Báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam là kết quả của việc tập hợp tiếng nói của gần 10.400 doanh nghiệp trên cả nước.Theo đó, doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng và chính là chủ thể trong nỗ lực ứng phó, thích nghi với thiên tai và biến đổi khí hậu.
DNVN - Covid-19 đã gây tác động tiêu cực lên mọi mặt đời sống. Tuy nhiên, điều tích cực duy nhất mà Covid-19 tạo ra thay đổi cho nền kinh tế. Chính Covid-19 đã tác động làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp (DN) nhanh hơn. Các DN phải thay đổi tất cả từ chiến lược kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, marketing cũng như các kênh phân phối.
DNVN - Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đã tạo được những dấu ấn cụ thể như thu hút thêm 25 Hội viên mới tham gia; Đẩy mạnh hoạt động quản trị doanh nghiệp bền vững thông qua Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững và áp dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI)...
DNVN - Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, Việt Nam đã có 2 đợt sóng cải cách rất quan trọng vào năm 2016 và năm 2018, theo đó nhiều điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ và cắt giảm. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp (DN) vẫn kỳ vọng các điều kiện kinh doanh bất cập, vướng mắc sẽ tiếp tục được bãi bỏ sau đợt tổng rà soát lần này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo