Tìm kiếm: Eighteen-Chefs

Sau khi ra tù và trại cai nghiện, Benny Se Teo hoàn lương nhưng vẫn không được cộng đồng chấp nhận. Không tìm được việc làm, ông quyết định gây dựng tương lai cho chính mình. Giờ đây, hơn 20 năm sau khi bỏ thuốc phiện, người đàn ông Singapore này là chủ sở hữu chuỗi nhà hàng có tên gọi Eighteen Chefs (Mười tám đầu bếp).
Sau khi ra tù và trại cai nghiện, Benny Se Teo hoàn lương nhưng vẫn không được cộng đồng chấp nhận. Không tìm được việc làm, ông quyết định gây dựng tương lai cho chính mình. Giờ đây, hơn 20 năm sau khi bỏ thuốc phiện, người đàn ông Singapore này là chủ sở hữu chuỗi nhà hàng có tên gọi Eighteen Chefs (Mười tám đầu bếp).

End of content

Không có tin nào tiếp theo