Tìm kiếm: Giúp-việc-theo-giờ

Tôi kể chuyện của mình ra đây mọi người đừng chửi tôi là thằng nhỏ mọn. Tất cả chỉ vì tức nước vỡ bờ, tôi quá buồn và thất vọng cho sự lựa chọn của mình 4 năm trước. Phán xét cũng được, nhưng mong mọi người hãy đọc hết câu chuyện của tôi rồi nói thử xem ai đúng ai sai trong chuyện này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo